Rättvis ersättning vid skador på Ledningar

Betalar du för skador som någon annan har orsakat? Delta på detta webbinarium om hur du på ett smartare och enklare sätt kan jobba med skadereglering – och få ut mer i ersättning vid skador på ditt ledningsnät. Agera snabbt och utifrån fakta Ofta ersätts nätägare för så lite som hälften av kostnaden när det…

Läs mer

Vi firar att vi är ISO-certifierade!

Genom en kontinuerlig och aktiv satsning under de senaste åren har vi strävat efter att möta kraven för ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Målet med certifieringarna är att stärka organisationen och kontinuerligt förbättra service och leveranser. Rutiner och processer förtydligas så att medarbetare alltid vet vad de…

Läs mer