Vi firar att vi är ISO-certifierade!

Genom en kontinuerlig och aktiv satsning under de senaste åren har vi strävat efter att möta kraven för ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Målet med certifieringarna är att stärka organisationen och kontinuerligt förbättra service och leveranser. Rutiner och processer förtydligas så att medarbetare alltid vet vad de…

Läs mer