Nyhet

Vi firar att vi är ISO-certifierade!

Svensk Skadereglering är stolta över att vi nu är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö. Genom aktivt arbete under de senaste åren har vi framgångsrikt uppnått certifiering enligt ISO-standarderna inom alla dessa områden!

Genom en kontinuerlig och aktiv satsning under de senaste åren har vi strävat efter att möta kraven för ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Målet med certifieringarna är att stärka organisationen och kontinuerligt förbättra service och leveranser. Rutiner och processer förtydligas så att medarbetare alltid vet vad de ska göra, när de ska göra det och hur de ska utföra arbetsmomenten. Det ökar effektiviteten och bygger en god arbetsmiljö.

– Det känns fantastiskt kul att vi har blivit godkända för dessa fyra ISO-standarder. Certifieringarna är ett led i att bygga vidare på en redan stark organisation och skapa trygghet för våra kunder säger Madelen Sköld, Produktionschef Svensk Skadereglering.

– Hon fortsätter, Vi ser ISO-standarderna som ett pålitligt ramverk som ger kunderna förtroende för att vi håller en hög standard och kontinuerligt strävar efter förbättring inom dessa viktiga områden

FAKTA OM ISO-CERTIFIERINGAR

  • ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som hjälper organisationer att etablera och förbättra sitt kvalitetsarbete. Den fokuserar på att möta kundens behov, implementera effektiva processer och kontinuerligt förbättra verksamhetens kvalitet. Certifiering enligt ISO 9001 bekräftar att organisationen uppfyller de krav och standarder som standarden fastställer
  • ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Den hjälper organisationer att identifiera, hantera och minska sina miljöpåverkningar genom att etablera effektiva miljöledningsprocesser och genomföra kontinuerliga förbättringar. Certifiering enligt ISO 14001 visar att organisationen uppfyller miljömässiga krav och standarder.
  • ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhetshanteringssystem. Den hjälper organisationer att skydda sin information genom att identifiera risker, implementera kontroller och genomföra regelbundna utvärderingar. Certifiering enligt ISO 27001 visar att organisationen har etablerat och följer adekvata säkerhetsåtgärder
  • ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem. Den hjälper organisationer att skapa säkra och hälsosamma arbetsmiljöer genom att identifiera risker, främja välbefinnande och minska arbetsrelaterade olyckor.

 

Genom att anlita oss för skadereglering ökar du dina möjligheter att få ersättning för grävskador!