Kunskapsartikel

Vet ni hur många skador som sker på er infrastruktur?

Grävskador på nätinfrastruktur är ett problem för många nätägare. Ofta ersätts de för endast en bråkdel av alla skador som sker och mörkertalet på hur många skador som egentligen sker är stort. Många nätägare tror inte att de har så många skador, vilket ofta beror på frånvaron av ett systematiskt och dedikerat arbete.

Skadereglering är ofta ingen prioriterad uppgift
Det är vanligt att nätägare upplever skaderegleringsprocessen som komplicerad, tidskrävande och ärenden blir ofta liggandes på hög. Utmaningar som långa handläggningstider, otillräcklig faktainsamling och avsaknad av tydliga processer gör att nätägare ofta saknar kontroll över omfattningen av skador på deras infrastruktur. Dessa hinder försvårar regleringsprocessen och leder till att många nätägare inte har fullständig koll på sina skador.

Mörkertalen är stora hos nätägarna
Under 2023 reglerade Svensk Skadereglering 7 200 skador för 30 kunder och under året valde 14 nya kunder att outsourca sin skadereglering till Svensk Skadereglering.

– Det är inte ovanligt att vi ser en dubblering av antalet rapporterade skador under det första året jämfört med kundens initiala uppskattning av antalet skador. Det tyder på att de inte haft så bra kontroll på skadorna tidigare. Säger Johannes Nilsson, gruppchef hos Svensk Skadereglering.

Fler ärenden regleras
Genom en snabb handläggning, noggrann skadedokumentation, systematisk faktainsamling och hantering av information slutreglerade Svensk Skadereglering 70 % av alla ärenden och såg till att 110 miljoner kronor återbetalades till kunderna under 2023.

– En effektiv reglering av skador på ledningsnäten ger inte bara tillbaka pengarna för att reparera skadorna, det ökar också medvetenheten hos skadevållaren och ger en bättre förståelse för konsekvenserna av deras agerande. Menar Johannes.

Han fortsätter

– Många Nätägare tror att de har för få skador för att lägga ut skadereglering på en extern part. Men givet vår effektiva process så lönar det sig väldigt snabbt att lägga ut skaderegleringen på oss.

Tillbaka till alla nyheter
14 februari 2024
Genom att anlita oss för skadereglering ökar du dina möjligheter att få ersättning för grävskador!