Kundcase

Gävle kommun spar pengar och tid med en effektiv skadereglering av trafikskyltar, belysning och trafiksignaler

Enheten drift- och förvaltning, Gävle kommun, ansvarar för underhåll och skötsel av allmänna platser för att säkerställa en ren och fungerande miljö för kommunens invånare. Dagligen uppstår skador på vägbelysning, gatuskyltar och trafikljus som måste åtgärdas för att upprätthålla säkerheten.

Kostnaden för reparationer varierar från några tusen till över hundra tusen kronor, och skadorna måste regleras för att kommunen ska få tillbaka dessa pengar.

Tidskrävande skadereglering

Tidigare hanterade kommunens egna trafikingenjörer skaderegleringen manuellt, vilket var tidskrävande och ineffektivt. När Gävle kommun kontaktade Svensk Skadereglering hade de tre års oreglerade skador samlade i en pärm. Johan Larsson, Enhetschef Drift och förvaltning, förklarar:

– Att reglera skador är tidskrävande och var inte en prioritet för oss, om det inte var skador med höga belopp, vilket ledde till en stor mängd oreglerade skador.

Från manuell till digital process

Tidigare skrev reparatören rapporten på papper i samband med att skadan åtgärdades och tog foton som skickades till kommunen. Trafikingenjören skrev ut fotot, fäste det på rapporten och satt in det i en pärm för framtida reglering. Denna process var tidskrävande både för reparatören i fält och trafikingenjören på kontoret.

Nu använder kommunen en fullt digitaliserad process där reparatören rapporterar skadan via en app och bifogar foton. Skaderegleringen tas sedan över av Svensk Skadereglering, vilket sparar mycket tid. Larsson förklarar:

– Vi har nu registrerat alla våra gamla skador digitalt, och Svensk Skadereglering håller på att reglera dem. Nu reglerar de kontinuerligt alla nya skador, vilket gör att vi får tillbaka pengar varje månad istället för att de samlas på hög.

Betydande tids- och kostnadsbesparingar

Genom att anlita Svensk Skadereglering har Gävle Kommun sparat både tid och pengar, vilket förbättrar deras förmåga att underhålla och sköta kommunens infrastruktur effektivt.

– De timmar vi tidigare lade på att reglera skador kan vi nu ägna åt vårt huvuduppdrag. Vi behöver inte längre lägga någon tid alls på skadereglering, förutom inrapporteringstiden som är kortare än innan säger Larsson.

Madelen Sköld från Svensk Skadereglering tillägger: 

– För oss är detta en ny typ av skador att reglera. Vi hanterar vanligtvis skador på nedgrävd infrastruktur orsakade av schaktarbeten, men processen är densamma. Vi hjälper gärna andra kommuner med liknande utmaningar.

Har ni  svårt att reglera era skador?

Upplever ni att det är svårt för er att reglera era skador idag? Våra skadereglerare hör till Sveriges mest erfarna och hjälper ledningsägare med effektiv och rättvis reglering av skador på ledningsnät. Vi tar hand om hela skaderegleringsprocessen så du kan fokusera på det du är bäst på!

Vill du diskutera skadereglering med oss? Hör av dig till Marcus!

Marcus Lennselius
Skadereglerare
070 – 658 13 79
marcus.lennselius@svenskskadereglering.se
Genom att anlita oss för skadereglering ökar du dina möjligheter att få ersättning för grävskador!