Från tusen oreglerade skador/år – till noll

För Sveriges största nätägare Skanova (numera Telia Wholesale) representerade ledningsnätet ett mycket stort värde. Men när skador på ledningar och annan utrustning uppstod, så blev ärendena ofta liggande på hög i väntan på skadereglering. Genom att införa Svensk Skadereglerings digitala arbetsverktyg för rapportering och reglering, kunde de förändra allt.

“Tidigare skötte vi skadehantering och reglering på ett ineffektivt sätt med långa ledtider”, säger Kurt Peterson, dåvarande chef för Skanovas skadereglering – nu chef för Svensk Skadereglering. “Det kunde innebära att det fanns tusentals skador som faktiskt aldrig reglerades. För att åtgärda detta pratade vi i ett tidigt skede om att anställa fler personer.  Men det verkliga problemet var ju vårt arbetssätt. Därför införde vi en digital process som gjorde att det till exempel räckte med tre personer för att ta hand om hela den södra delen av Sverige”.

Allt blev digitalt

Det digitala verktyg Kurt beskriver, är det som används av Svensk Skadereglering idag. Det gör det möjligt att följa ärenden från skaderapportering till reglering på ett enkelt och informativt sätt. När det har uppstått en skada på ledningsnätet kan serviceteknikern på plats enkelt fotografera och dokumentera med hjälp av en app. Därifrån förs informationen direkt in i det systemet för skadereglering – och blir tillgängligt för alla som behöver ha insyn i ärendet.