Kunskapsartikel

Effektiv skadereglering förebygger skador på ledningsnätet

Varje år inträffar tusentals grävskador på infrastruktur i Sverige. Skadorna orsakar inte bara stora ekonomiska förluster, de kan även leda till riskfyllda situationer. För att förebygga skador på ledningsnäten är det viktigt att öka medvetenheten om vilka konsekvenser grävskador kan medföra för dem som orsakar den. Här spelar skadereglering en viktig roll.

Ersättning för en bråkdel av kostnaden
Vid skador på ledningsnätet kan en effektiv skadereglering göra att ledningsägaren får ersättning för reparationskostnader, men det finns ingen möjlighet att få ersättning för följdeffekterna av skadan.

Dessa kostnader kan vara mycket högre då det påverkar nätägarens kunder som drabbas av att de tex inte har internet, vatten eller el.  det skadar dessutom företagets rykte och trovärdighet på marknaden, därför är det viktigt för ledningsägaren att arbeta proaktivt mot skador.

Öka medvetenheten hos skadevållaren

– En effektiv reglering av skador på ledningsnäten ökar medvetenheten hos skadevållaren och ger en bättre förståelse för konsekvenserna av skador på ledningsnätet. Det kan öka incitamentet att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika skador i framtiden och därmed minska risken för avbrott och störningar i samhällets infrastruktur, säger Madelen Sköld, produktionschef Svensk Skadereglering.

Få nätägare har en effektiv skadereglering
Många ledningsägare har idag inga processer för att hantera reglering av sina skador på ledningsnäten. Det sköts ofta av någon som inte har det som huvudsaklig arbetsuppgift. Ärenden drivs dessutom sällan i mål vilket innebär att ersättning uteblir.

– Konsekvenserna av att inte reglera en skada är större än vad ledningsägarna ser. Det uppenbara är att de inte får ersättning för reparationskostnader, men de missar också möjligheten att förhindra framtida skador eftersom det inte blir några konsekvenser för den som gräver av, menar Madelen Sköld.

 

Om Svensk Skadereglering

Svensk Skadereglering är en oberoende skaderegleringspartner för alla ledningsägare. Vi har landets mest erfarna skadereglerare och hjälper ledningsägare med effektiv och rättvis reglering av skador på ledningsnät. På så sätt ser vi till att kostnaden hamnar hos rätt part och bidrar även till att förebygga framtida skador genom att skapa medvetande om vad det faktiskt kostar.

Genom att anlita oss för skadereglering ökar du dina möjligheter att få ersättning för grävskador!