Kunskapsartikel

De fem vanligaste orsakerna till grävskador på infrastruktur i Sverige

Grävskador på infrastruktur är ett allvarligt problem som drabbar både ledningsägare och samhället i stort i Sverige. Det finns inget officiellt skaderegister, men Svensk Skadereglering hanterade 8200 ärenden relaterade till grävskador under 2022 och har analyserat data för att identifiera de fem vanligaste orsakerna till grävskador.

1. Ledningsanvisning har ej begärts (38 %)
Det finns fortfarande många som gräver utan att begära ledningsanvisning. Ledningsanvisningen, antingen som en karta eller fysisk utsättning, skulle ha gett information som hade hjälpt till att undvika skador. Anledningen till att de inte beställer ledningsanvisning beror till stor del på bristande rutiner hos de entreprenörer som utför uppdraget. Statistiken visar också att många privatpersoner inte vet att de ska beställa ledningsanvisning.

2. Grävmaskin används inom en meter från ledningen (29 %)
Många grävskador uppstår på grund av att grävmaskinister inte vidtar tillräckliga försiktighetsåtgärder. Grävning med grävmaskin inom en meter från en ledning ökar risken för skador.

3. Markarbete flyttas efter utförd ledningsanvisning
Ibland utförs arbete på en annan plats än den som anges på ledningsanvisningen. Detta kan bero på att entreprenören har fått andra instruktioner eller att markförhållandena har förändrats sedan ledningsanvisningen utfärdades.

4. Kabelmarkering på marken bevaras inte
När ledningar och kablar har markerats på marken är det viktigt att markeringarna inte försvinner eller förändras under arbetets gång. Om markeringarna försvinner kan det leda till att entreprenören inte längre vet var ledningen är placerad vilket ökar risken för grävskador

5. Entreprenören tar inte del av ledningsanvisningen eller gräver efter utsättningens giltighetstid
Det är viktigt att entreprenören som ska utföra uppdraget tar del av ledningsanvisningen och följer den, en orsak till grävskador är att entreprenören inte har tagit del av ledningsanvisningen utan informationen har hamnat mellan stolarna.

Dessa fem faktorer visar tydligt att bristande information och kommunikation är de främsta orsakerna till grävskador i Sverige. Det är viktigt att entreprenörer tar ansvar för att minimera risken för skador genom att begära ledningsanvisningar, använda lämplig utrustning och följa säkerhetsföreskrifterna. På så sätt kan vi minska antalet grävskador och skapa en tryggare och mer effektiv bygg- och infrastrukturbransch.

Vill ni ha hjälp att reglera skador?

Svensk Skadereglering är en oberoende skaderegleringspartner för alla ledningsägare. Vi har landets mest erfarna skadereglerare och hjälper ledningsägare med effektiv och rättvis reglering av skador på ledningsnät.

Vill ni diskutera skadereglering med oss? Hör av er till Madelen!

Madelen Sköld
Produktionschef
070 – 318 08 78
madelen.skold@svenskskadereglering.se
Genom att anlita oss för skadereglering ökar du dina möjligheter att få ersättning för grävskador!