Gävle kommun spar pengar och tid med en effektiv skadereglering av trafikskyltar, belysning och trafiksignaler

Kostnaden för reparationer varierar från några tusen till över hundra tusen kronor, och skadorna måste regleras för att kommunen ska få tillbaka dessa pengar. Tidskrävande skadereglering Tidigare hanterade kommunens egna trafikingenjörer skaderegleringen manuellt, vilket var tidskrävande och ineffektivt. När Gävle kommun kontaktade Svensk Skadereglering hade de tre års oreglerade skador samlade i en pärm. Johan…

Läs mer

Vilken rättslig grund gäller vid grävskador på ert ledningsnät?

Rättslig grund är fundamentet Den rättsliga grunden utgör själva fundamentet för att kunna kräva skadestånd när någon har orsakat skada på ert ledningsnät. Det handlar om att kunna förklara varför du har rätt till ersättning och vilka lagar och principer som ligger till grund för detta. När det gäller skador på nedgrävd infrastruktur kan den…

Läs mer

Vet ni hur många skador som sker på er infrastruktur?

Skadereglering är ofta ingen prioriterad uppgift Det är vanligt att nätägare upplever skaderegleringsprocessen som komplicerad, tidskrävande och ärenden blir ofta liggandes på hög. Utmaningar som långa handläggningstider, otillräcklig faktainsamling och avsaknad av tydliga processer gör att nätägare ofta saknar kontroll över omfattningen av skador på deras infrastruktur. Dessa hinder försvårar regleringsprocessen och leder till att…

Läs mer

Rättvis ersättning vid skador på Ledningar

Betalar du för skador som någon annan har orsakat? Delta på detta webbinarium om hur du på ett smartare och enklare sätt kan jobba med skadereglering – och få ut mer i ersättning vid skador på ditt ledningsnät. Agera snabbt och utifrån fakta Ofta ersätts nätägare för så lite som hälften av kostnaden när det…

Läs mer

Därför får inte nätägare rätt ersättning för grävskador

Det är vanligt att nätägare upplever skaderegleringsprocessen som komplicerad och tidskrävande och ärenden blir inte sällan liggande på hög. Svensk Skadereglering, som har daglig kontakt med nätägare över hela Sverige, har nu identifierat fem områden som regelbundet framhävs som bristfälliga och försämrar möjligheten för nätägare att få ersättning för grävskador på sina ledningsnät: 1. Det…

Läs mer

Vi firar att vi är ISO-certifierade!

Genom en kontinuerlig och aktiv satsning under de senaste åren har vi strävat efter att möta kraven för ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Målet med certifieringarna är att stärka organisationen och kontinuerligt förbättra service och leveranser. Rutiner och processer förtydligas så att medarbetare alltid vet vad de…

Läs mer

De fem vanligaste orsakerna till grävskador på infrastruktur i Sverige

1. Ledningsanvisning har ej begärts (38 %) Det finns fortfarande många som gräver utan att begära ledningsanvisning. Ledningsanvisningen, antingen som en karta eller fysisk utsättning, skulle ha gett information som hade hjälpt till att undvika skador. Anledningen till att de inte beställer ledningsanvisning beror till stor del på bristande rutiner hos de entreprenörer som utför…

Läs mer

Effektiv skadereglering förebygger skador på ledningsnätet

Ersättning för en bråkdel av kostnaden Vid skador på ledningsnätet kan en effektiv skadereglering göra att ledningsägaren får ersättning för reparationskostnader, men det finns ingen möjlighet att få ersättning för följdeffekterna av skadan. Dessa kostnader kan vara mycket högre då det påverkar nätägarens kunder som drabbas av att de tex inte har internet, vatten eller…

Läs mer